Start

Mannenkoor Singhet Scone Gent

KONINKLIJK PAROCHIAAL MANNENKOOR

VAN ST.-THERESIA VAN HET KIND JEZUS

1

Historiek

2

Volgend Optreden

3

Nieuwtjes

Het Koninklijk parochiaal mannenkoor Singhet Scone werd gesticht in 1928, het is hierbij één der oudste muzikale verenigingen in de stad Gent en bij uitbreiding in de provincie Oost-Vlaanderen.

Waar het programma zich aanvankelijk uitsluitend toespitste op werk met religieuze inslag laat men de laatste jaren ook meer profane liederen aan bod komen.

4

Repetities

 

Iedere donderdag

 

parochiale kring, achterkant kerk, Boomstraat te Gent: 20u - 22u00

 

 

 

 

Oktober 2017:

 

Zondag 8 oktober om 10u00

eucharistieviering in St. Niklaaskerk (Gent)

 

November 2017:

 

Zondag 12 november om 10u00

eucharistieviering in St. Niklaaskerk (Gent)

 

Zondag 19 november om 12u00

jaarlijks koorfeest in de Parochiale Kring

Sint-Theresia van het Kind Jezus (info volgt nog)

 

December 2017:

 

Zondag 10 december om 10u00

eucharistieviering in St. Niklaaskerk (Gent)

 

Zondag 17 december om 15u00

Kerstconcert ‘A Solis Ortis’ in de Sint-Pieters-

Bandenkerk van Merelbeke, in organisatie van

Gemengd Zangkoor Sint-Pieterskoraal van Merelbeke,samen met het Koninklijk Gemengd Koor Singhet Scone Dilbeek

 

Zondag 24 december om 16u00

eucharistieviering in rustoord Leyehome te Baarle-Drongen

 

Woensdag 27 december om 15:00

Groot Kerstkoncert

Christus Koning Gent

 

 

Groot Kerstconcert

 

Christus Koning Gent

 

Woensdag 27 december om 15u00

 

De Verenigde Koren van

Dilbeek, Gent en Merelbeke

 

download hier de Flyer

linken

 

Kerstconcert

 

‘A Solis Ortis’

 

in de Sint-Pieters-Bandenkerk

van Merelbeke

 

organisatie:

 

Gemengd Zangkoor Sint-Pieterskoraal van Merelbeke

samen met het Koninklijk Gemengd Koor Singhet Scone Dilbeek

 

Zondag 17 december om 15u00

 

download hier de Flyer

Fotografe Nicky Apers, Brugsesteenweg 492d, 9030 Mariakerke

Copryright BA